True
Vodka Grey Goose 40ml
33.00 lei 33.00 lei 33.0 RON
Vodka Finlandia 40 ml
12.00 lei 12.00 lei 12.0 RON
Horincă de Maramureș - 40ml
16.00 lei 16.00 lei 16.0 RON
Vișinată Zetea 40 ml
27.00 lei 27.00 lei 27.0 RON
Coacăzată Zetea 40 ml
34.00 lei 34.00 lei 34.0 RON
Pălincă bătrână de pere Ferdinand 40ml
25.00 lei 25.00 lei 25.0 RON
Palinca de Tescovină Ferdinand 40ml
34.00 lei 34.00 lei 34.0 RON
Vinars Jidvei 40 ml
20.00 lei 20.00 lei 20.0 RON
Vinars Miorița 12 ani 40ml
20.00 lei 20.00 lei 20.0 RON
Vinars Brâncoveanu XO 40ml
44.00 lei 44.00 lei 44.0 RON
Whisky Maker's Mark 40ml
21.00 lei 21.00 lei 21.0 RON
Whisky Glenfiddich 12 ani 40ml
26.00 lei 26.00 lei 26.0 RON
Rom Captain Morgan Spice Gold 40ml
12.00 lei 12.00 lei 12.0 RON
Rom Dictador 12 ani 40 ml
33.00 lei 33.00 lei 33.0 RON
Jägermeister
13.00 lei 13.00 lei 13.0 RON
Disarono Amaretto
13.00 lei 13.00 lei 13.0 RON
Molinari Sambuca Extra
7.00 lei 7.00 lei 7.0 RON
Tequila Camino Gold 20 ml
9.00 lei 9.00 lei 9.0 RON