True
Ursus Premium Draft 400 ml
11.00 lei 11.00 lei 11.0 RON
Zăganu blondă Draft 400 ml
16.00 lei 16.00 lei 16.0 RON
Zăganu blondă Draft 300 ml
15.00 lei 15.00 lei 15.0 RON
Ursus Premium 500 ml
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
Ursus Retro Nepa 500 ml
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
PILSNER URQUELL 330 ml
13.00 lei 13.00 lei 13.0 RON
Grolsch Swing Top 450 ml
20.00 lei 20.00 lei 20.0 RON
Grolsch Weizen (nefiltrată)
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Mustață Albă 330 ml
17.00 lei 17.00 lei 17.0 RON
Mustață Blondă 330 ml
18.00 lei 18.00 lei 18.0 RON
Mustață French Amber Ale 330 ml
18.00 lei 18.00 lei 18.0 RON
Ursus Premium 0%
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
Ursus Cooler 0%
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
Kingswood Apple 400 ml
12.00 lei 12.00 lei 12.0 RON
Cidru de mere Harvester R 500 ml
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Cidru de pere Harvester R 500 ml
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Zăganu Roșie 330 ml
19.00 lei 19.00 lei 19.0 RON
Zăganu blondă 500 ml
19.00 lei 19.00 lei 19.0 RON