True
Vodka Grey Goose
33.00 lei 33.00 lei 33.0 RON
Vodka Finlandia 40 ml
12.00 lei 12.00 lei 12.0 RON
Espresso
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
Espresso doppio
18.00 lei 18.00 lei 18.0 RON
Latte Macchiato
17.00 lei 17.00 lei 17.0 RON
Still water 330ml
9.00 lei 9.00 lei 9.0 RON
Capuccino
16.00 lei 16.00 lei 16.0 RON
Sparkling water 330ml
9.00 lei 9.00 lei 9.0 RON
Orange lemonade
18.00 lei 18.00 lei 18.0 RON
Frappe
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Irish Coffee
21.00 lei 21.00 lei 21.0 RON
Amaretto Frappe
26.00 lei 26.00 lei 26.0 RON
Elderflower lemonade
23.00 lei 23.00 lei 23.0 RON
Sea buckthorn lemonade
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Blueberry lemonade
22.00 lei 22.00 lei 22.0 RON
Cold pressed natural fruit juice
13.00 lei 13.00 lei 13.0 RON
Hot chocolate (various flavours)
12.00 lei 12.00 lei 12.0 RON
Lemonade with honey
21.00 lei 21.00 lei 21.0 RON
Tea (various flavors) 200 ml
10.00 lei 10.00 lei 10.0 RON
Caffe Amaro
21.00 lei 21.00 lei 21.0 RON